RĪGAS RAJONS BALDONES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 11, ........ sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 48)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 5 45,45% 25 52,08%
Sievietes 6 54,55% 23 47,92%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 8 72,73% 25 52,08%
vidējā 3 27,27% 23 47,92%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 7 14,58%
31 - 40 gadi 1 9,09% 12 25%
41 - 50 gadi 5 45,45% 17 35,42%
51 - 60 gadi 3 27,27% 6 12,5%
61 - 70 gadi 2 18,18% 4 8,33%
71 - 80 gadi - 2 4,17%
-
Jaunākais deputāts: 39 gadi 23 gadi
Vecākais deputāts: 63 gadi 76 gadi
Deputātu vidējais vecums: 51,1 gadi 44,7 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi - 1 2,08%
latvieši 11 100% 45 93,75%
lietuvieši - 1 2,08%
nav norādīta - 1 2,08%