VALMIERAS RAJONS

Statistika... par rajona pašvaldību deputātiem
(Deputātu skaits - 182, pašvaldību skaits - 24,........ sarakstu skaits - 68, kandidātu skaits - 582)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 111 60,99% 336 57,73%
Sievietes 71 39,01% 246 42,27%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 104 57,14% 259 44,5%
vidējā 73 40,11% 303 52,06%
pamata 5 2,75% 20 3,44%

Vecums

deputāti

kandidāti

18 gadi - 2 0,34 %
20 gadi - 4 0,69 %
21 - 30 gadi 8 4,4% 63 10,82%
31 - 40 gadi 54 29,67% 156 26,8%
41 - 50 gadi 78 42,86% 222 38,14%
51 - 60 gadi 33 18,13% 90 15,46%
61 - 70 gadi 9 4,95% 41 7,04%
71 - 80 gadi - 4 0,69 %
+
Jaunākais deputāts: 21 gadi 18 gadi
Vecākais deputāts: 67 gadi 78 gadi
Deputātu vidējais vecums: 44,4 gadi 43,4 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

baltkrievi - 1 0,17 %
igauņi 1 0,55 % 1 0,17 %
krievi 1 0,55 % 10 1,72%
latvieši 166 91,21% 509 87,46%
poļi 3 1,65% 5 0,86 %
roma - 1 0,17 %
nav norādīta 11 6,04% 55 9,45%