VALMIERAS RAJONS VALMIERAS PILSĒTA

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 13, ........ sarakstu skaits - 8, kandidātu skaits - 100)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 11 84,62% 63 63%
Sievietes 2 15,38% 37 37%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 12 92,31% 68 68%
vidējā 1 7,69% 31 31%
pamata - 1 1%

Vecums

deputāti

kandidāti

18 gadi - 2 2%
20 gadi - 3 3%
21 - 30 gadi - 13 13%
31 - 40 gadi 4 30,77% 26 26%
41 - 50 gadi 1 7,69% 34 34%
51 - 60 gadi 6 46,15% 12 12%
61 - 70 gadi 2 15,38% 9 9%
71 - 80 gadi - 1 1%
-
Jaunākais deputāts: 33 gadi 18 gadi
Vecākais deputāts: 64 gadi 78 gadi
Deputātu vidējais vecums: 48,7 gadi 41,8 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 11 84,62% 78 78%
poļi - 1 1%
roma - 1 1%
nav norādīta 2 15,38% 20 20%