VALMIERAS RAJONS MAZSALACAS PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 9, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 21)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 8 88,89% 12 57,14%
Sievietes 1 11,11% 9 42,86%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 7 77,78% 14 66,67%
vidējā 2 22,22% 7 33,33%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 11,11% 1 4,76%
31 - 40 gadi 3 33,33% 5 23,81%
41 - 50 gadi 4 44,44% 10 47,62%
51 - 60 gadi 1 11,11% 3 14,29%
61 - 70 gadi - 2 9,52%
-
Jaunākais deputāts: 29 gadi 29 gadi
Vecākais deputāts: 59 gadi 63 gadi
Deputātu vidējais vecums: 41,4 gadi 45 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 8 88,89% 19 90,48%
nav norādīta 1 11,11% 2 9,52%