VALMIERAS RAJONS RŪJIENAS PILSĒTA

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 9, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 21)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 8 88,89% 17 80,95%
Sievietes 1 11,11% 4 19,05%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 7 77,78% 14 66,67%
vidējā 2 22,22% 6 28,57%
pamata - 1 4,76%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 2 9,52%
31 - 40 gadi 2 22,22% 2 9,52%
41 - 50 gadi 4 44,44% 6 28,57%
51 - 60 gadi 2 22,22% 9 42,86%
61 - 70 gadi 1 11,11% 2 9,52%
-
Jaunākais deputāts: 35 gadi 22 gadi
Vecākais deputāts: 63 gadi 63 gadi
Deputātu vidējais vecums: 48,2 gadi 49,2 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 77,78% 12 57,14%
nav norādīta 2 22,22% 9 42,86%