VALMIERAS RAJONS DIKĻU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 4, kandidātu skaits - 27)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 11 40,74%
Sievietes 4 57,14% 16 59,26%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 10 37,04%
vidējā 3 42,86% 16 59,26%
pamata - 1 3,7%

Vecums

deputāti

kandidāti

20 gadi - 1 3,7%
21 - 30 gadi - 2 7,41%
31 - 40 gadi 3 42,86% 9 33,33%
41 - 50 gadi 1 14,29% 8 29,63%
51 - 60 gadi 3 42,86% 6 22,22%
61 - 70 gadi - 1 3,7%
+
Jaunākais deputāts: 33 gadi 20 gadi
Vecākais deputāts: 57 gadi 65 gadi
Deputātu vidējais vecums: 45,7 gadi 42,2 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 100% 27 100%