VALMIERAS RAJONS IPIĶU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 17)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 1 14,29% 9 52,94%
Sievietes 6 85,71% 8 47,06%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 1 14,29% 1 5,88%
vidējā 6 85,71% 14 82,35%
pamata - 2 11,76%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 14,29% 5 29,41%
31 - 40 gadi 1 14,29% 5 29,41%
41 - 50 gadi 4 57,14% 6 35,29%
61 - 70 gadi 1 14,29% 1 5,88%
+
Jaunākais deputāts: 22 gadi 21 gadi
Vecākais deputāts: 67 gadi 67 gadi
Deputātu vidējais vecums: 42,9 gadi 37,7 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 3 42,86% 7 41,18%
nav norādīta 4 57,14% 10 58,82%