VALMIERAS RAJONS JERU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 24)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 10 41,67%
Sievietes 4 57,14% 14 58,33%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 11 45,83%
vidējā 3 42,86% 13 54,17%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 4 16,67%
31 - 40 gadi 5 71,43% 9 37,5%
41 - 50 gadi - 7 29,17%
51 - 60 gadi 1 14,29% 3 12,5%
61 - 70 gadi 1 14,29% 1 4,17%
+
Jaunākais deputāts: 33 gadi 24 gadi
Vecākais deputāts: 61 gadi 61 gadi
Deputātu vidējais vecums: 43,1 gadi 40,5 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 100% 24 100%