VALMIERAS RAJONS KAUGURU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 17)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 4 57,14% 9 52,94%
Sievietes 3 42,86% 8 47,06%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 5 71,43% 11 64,71%
vidējā 2 28,57% 6 35,29%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 3 17,65%
31 - 40 gadi 4 57,14% 6 35,29%
41 - 50 gadi 2 28,57% 6 35,29%
51 - 60 gadi 1 14,29% 2 11,76%
Jaunākais deputāts: 31 gadi 26 gadi
Vecākais deputāts: 53 gadi 55 gadi
Deputātu vidējais vecums: 39 gadi 39,5 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 100% 17 100%