VALMIERAS RAJONS KOCĒNU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 9, ........ sarakstu skaits - 1, kandidātu skaits - 9)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 6 66,67% 6 66,67%
Sievietes 3 33,33% 3 33,33%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 5 55,56% 5 55,56%
vidējā 4 44,44% 4 44,44%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 11,11% 1 11,11%
31 - 40 gadi 1 11,11% 1 11,11%
41 - 50 gadi 6 66,67% 6 66,67%
51 - 60 gadi 1 11,11% 1 11,11%
Jaunākais deputāts: 25 gadi 25 gadi
Vecākais deputāts: 55 gadi 55 gadi
Deputātu vidējais vecums: 43,2 gadi 43,2 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 9 100% 9 100%