VALMIERAS RAJONS ĶOŅU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 16)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 6 37,5%
Sievietes 4 57,14% 10 62,5%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 6 37,5%
vidējā 3 42,86% 10 62,5%

Vecums

deputāti

kandidāti

31 - 40 gadi 4 57,14% 7 43,75%
41 - 50 gadi 2 28,57% 8 50%
51 - 60 gadi 1 14,29% 1 6,25%
Jaunākais deputāts: 32 gadi 32 gadi
Vecākais deputāts: 57 gadi 57 gadi
Deputātu vidējais vecums: 41 gadi 41,4 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

igauņi 1 14,29% 1 6,25%
latvieši 6 85,71% 14 87,5%
nav norādīta - 1 6,25%