VALMIERAS RAJONS LODES PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 15)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 5 71,43% 7 46,67%
Sievietes 2 28,57% 8 53,33%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 2 28,57% 3 20%
vidējā 4 57,14% 10 66,67%
pamata 1 14,29% 2 13,33%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 1 6,67%
31 - 40 gadi 2 28,57% 5 33,33%
41 - 50 gadi 4 57,14% 6 40%
51 - 60 gadi 1 14,29% 2 13,33%
61 - 70 gadi - 1 6,67%
Jaunākais deputāts: 34 gadi 25 gadi
Vecākais deputāts: 56 gadi 65 gadi
Deputātu vidējais vecums: 45,1 gadi 44,3 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 100% 15 100%