VALMIERAS RAJONS MATĪŠU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 4, kandidātu skaits - 28)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 4 57,14% 18 64,29%
Sievietes 3 42,86% 10 35,71%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 14 50%
vidējā 2 28,57% 11 39,29%
pamata 1 14,29% 3 10,71%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 14,29% 5 17,86%
31 - 40 gadi - 7 25%
41 - 50 gadi 3 42,86% 8 28,57%
51 - 60 gadi 3 42,86% 6 21,43%
61 - 70 gadi - 2 7,14%
+
Jaunākais deputāts: 21 gadi 21 gadi
Vecākais deputāts: 56 gadi 63 gadi
Deputātu vidējais vecums: 44,4 gadi 42,3 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi - 2 7,14%
latvieši 7 100% 24 85,71%
nav norādīta - 2 7,14%