VALMIERAS RAJONS NAUKŠĒNU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 23)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 6 85,71% 19 82,61%
Sievietes 1 14,29% 4 17,39%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 14 60,87%
vidējā 3 42,86% 9 39,13%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 1 4,35%
31 - 40 gadi 3 42,86% 5 21,74%
41 - 50 gadi 3 42,86% 11 47,83%
51 - 60 gadi 1 14,29% 5 21,74%
61 - 70 gadi - 1 4,35%
+
Jaunākais deputāts: 35 gadi 26 gadi
Vecākais deputāts: 54 gadi 69 gadi
Deputātu vidējais vecums: 42,1 gadi 45,3 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi - 1 4,35%
latvieši 7 100% 22 95,65%