VALMIERAS RAJONS RAMATAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 17)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 2 28,57% 8 47,06%
Sievietes 5 71,43% 9 52,94%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 2 28,57% 2 11,76%
vidējā 5 71,43% 14 82,35%
pamata - 1 5,88%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 2 11,76%
31 - 40 gadi 3 42,86% 9 52,94%
41 - 50 gadi 4 57,14% 6 35,29%
Jaunākais deputāts: 38 gadi 23 gadi
Vecākais deputāts: 49 gadi 49 gadi
Deputātu vidējais vecums: 43 gadi 39,3 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 6 85,71% 15 88,24%
nav norādīta 1 14,29% 2 11,76%