VALMIERAS RAJONS RENCĒNU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 38)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 5 71,43% 23 60,53%
Sievietes 2 28,57% 15 39,47%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 3 42,86% 17 44,74%
vidējā 4 57,14% 21 55,26%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 14,29% 7 18,42%
31 - 40 gadi - 9 23,68%
41 - 50 gadi 4 57,14% 14 36,84%
51 - 60 gadi 2 28,57% 7 18,42%
61 - 70 gadi - 1 2,63%
Jaunākais deputāts: 25 gadi 24 gadi
Vecākais deputāts: 59 gadi 62 gadi
Deputātu vidējais vecums: 44,6 gadi 41,4 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 100% 36 94,74%
poļi - 1 2,63%
nav norādīta - 1 2,63%