VALMIERAS RAJONS SĒĻU PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 18)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 4 57,14% 8 44,44%
Sievietes 3 42,86% 10 55,56%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 2 28,57% 3 16,67%
vidējā 4 57,14% 13 72,22%
pamata 1 14,29% 2 11,11%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 14,29% 2 11,11%
31 - 40 gadi 1 14,29% 5 27,78%
41 - 50 gadi 3 42,86% 5 27,78%
51 - 60 gadi 2 28,57% 5 27,78%
61 - 70 gadi - 1 5,56%
+
Jaunākais deputāts: 27 gadi 21 gadi
Vecākais deputāts: 58 gadi 66 gadi
Deputātu vidējais vecums: 43 gadi 44,2 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 6 85,71% 16 88,89%
poļi 1 14,29% 1 5,56%
nav norādīta - 1 5,56%