VALMIERAS RAJONS SKAŅKALNES PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 18)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 10 55,56%
Sievietes 4 57,14% 8 44,44%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 7 38,89%
vidējā 3 42,86% 10 55,56%
pamata - 1 5,56%

Vecums

deputāti

kandidāti

31 - 40 gadi 2 28,57% 6 33,33%
41 - 50 gadi 5 71,43% 10 55,56%
61 - 70 gadi - 1 5,56%
71 - 80 gadi - 1 5,56%
Jaunākais deputāts: 34 gadi 32 gadi
Vecākais deputāts: 44 gadi 71 gadi
Deputātu vidējais vecums: 41,4 gadi 44 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 100% 18 100%