VALMIERAS RAJONS VAIDAVAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 23)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 5 71,43% 13 56,52%
Sievietes 2 28,57% 10 43,48%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 7 100% 8 34,78%
vidējā - 15 65,22%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi 1 14,29% 1 4,35%
31 - 40 gadi 3 42,86% 3 13,04%
41 - 50 gadi 1 14,29% 14 60,87%
51 - 60 gadi 2 28,57% 3 13,04%
61 - 70 gadi - 2 8,7%
+
Jaunākais deputāts: 29 gadi 29 gadi
Vecākais deputāts: 56 gadi 67 gadi
Deputātu vidējais vecums: 42,7 gadi 46,1 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi - 1 4,35%
latvieši 6 85,71% 21 91,3%
poļi 1 14,29% 1 4,35%