VALMIERAS RAJONS VALMIERAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 9, ........ sarakstu skaits - 4, kandidātu skaits - 37)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 8 88,89% 23 62,16%
Sievietes 1 11,11% 14 37,84%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 7 77,78% 17 45,95%
vidējā 2 22,22% 20 54,05%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 1 2,7%
31 - 40 gadi - 8 21,62%
41 - 50 gadi 7 77,78% 13 35,14%
51 - 60 gadi 1 11,11% 11 29,73%
61 - 70 gadi 1 11,11% 3 8,11%
71 - 80 gadi - 1 2,7%
Jaunākais deputāts: 42 gadi 22 gadi
Vecākais deputāts: 63 gadi 73 gadi
Deputātu vidējais vecums: 49 gadi 48,8 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi - 1 2,7%
latvieši 9 100% 36 97,3%