VALMIERAS RAJONS VECATES PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 1, kandidātu skaits - 10)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 6 60%
Sievietes 4 57,14% 4 40%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 2 28,57% 2 20%
vidējā 5 71,43% 8 80%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 1 10%
31 - 40 gadi 3 42,86% 3 30%
41 - 50 gadi 3 42,86% 5 50%
51 - 60 gadi 1 14,29% 1 10%
+
Jaunākais deputāts: 38 gadi 30 gadi
Vecākais deputāts: 56 gadi 56 gadi
Deputātu vidējais vecums: 44 gadi 42,3 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 100% 10 100%