VALMIERAS RAJONS VILPULKAS PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 25)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 2 28,57% 9 36%
Sievietes 5 71,43% 16 64%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 2 28,57% 7 28%
vidējā 4 57,14% 16 64%
pamata 1 14,29% 2 8%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 1 4%
31 - 40 gadi 2 28,57% 6 24%
41 - 50 gadi 4 57,14% 12 48%
51 - 60 gadi 1 14,29% 2 8%
61 - 70 gadi - 4 16%
Jaunākais deputāts: 40 gadi 28 gadi
Vecākais deputāts: 51 gadi 64 gadi
Deputātu vidējais vecums: 44,3 gadi 45,8 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

latvieši 7 100% 23 92%
nav norādīta - 2 8%