VALMIERAS RAJONS ZILĀKALNA PAGASTS

Statistika... par pašvaldības deputātiem
(Deputātu skaits - 7, ........ sarakstu skaits - 4, kandidātu skaits - 30)


Dzimums

deputāti

kandidāti

Vīrieši 3 42,86% 18 60%
Sievietes 4 57,14% 12 40%

Izglītība

deputāti

kandidāti

augstākā 4 57,14% 5 16,67%
vidējā 2 28,57% 21 70%
pamata 1 14,29% 4 13,33%

Vecums

deputāti

kandidāti

21 - 30 gadi - 6 20%
31 - 40 gadi 1 14,29% 8 26,67%
41 - 50 gadi 5 71,43% 9 30%
51 - 60 gadi - 3 10%
61 - 70 gadi 1 14,29% 3 10%
71 - 80 gadi - 1 3,33%
+
Jaunākais deputāts: 33 gadi 21 gadi
Vecākais deputāts: 63 gadi 74 gadi
Deputātu vidējais vecums: 46,9 gadi 42,2 gadi
Piezīme:Deputātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2005.gada 12.martu
Rēzeknē uz atkārtotās vēlēšanas dienu - 2005.gada 20.augustu


Tautība

deputāti

kandidāti

krievi 1 14,29% 4 13,33%
latvieši 5 71,43% 21 70%
nav norādīta 1 14,29% 5 16,67%
+