2009.gada 6.jūnija Rīgas Domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(39) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ģirts Valdis Kristovskis
2
Arvīds Ušča
3
Mārtiņš Šics
4
Ieva Akuratere
5
Juris Viņķelis
6
Jānis Mārtiņš Zandbergs
7
Maija Stefane
8
Sanita Stelpe
9
Linards Počs
10
Antra Sakne
11
Uldis Meļķisis
12
Tālis Veismanis
13
Ingvars Vijups
14
Dāvis Stalts
15
Jānis Atis Krūmiņš
16
Jānis Mārtiņš Skuja
17
Kristīna Ancāne
18
Dainis Heinsbergs
19
Gundars Ābers
20
Dainis Stalts
21
Jānis Aveniņš
22
Jānis Šiliņš
23
Sanita Vāne
24
Jānis Vahers
25
Jānis Dinne
26
Aldis Bukovskis
27
Antra Žukovska
28
Valdis Gavars
29
Nelda Gavare
30
Ojārs Kreicbergs
31
Māris Puriņš
32
Jānis Miķelsons
33
Modris Dreimanis
34
Aldis Bērziņš
35
Gints Zemitāns
36
Ivars Tenters
37
Jānis Zviedris
38
Andris Dzenis
39
Andis Geižāns