2009.gada 6.jūnija Rīgas Domes vēlēšanas
"Kristīgi demokrātiskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Māra Viktorija Zilgalve
2
Jānis Riņķis
3
Jāzeps Baško
4
Vladimirs Akimovs
5
Jānis Mucenieks
6
Ēriks Eglītis
7
Ilze Birzniece
8
Andris Teikmanis
9
Ojārs Bušs
10
Brigita Tamane
11
Ivonna Puškareva
12
Biruta Viktorija Komolova
13
Irēna Zēberga
14
Gundega Zikmane