2009.gada 6.jūnija Rīgas Domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Libertas.lv"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(50) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Elizabete Bruksle
2
Jānis Zirnis
3
Māris Pļaviņš
4
Mareks Raups
5
Andris Lasmanis
6
Māris Lazda
7
Guntis Grūbe
8
Silvija Šimfa
9
Anželika Berķe-Berga
10
Arkādijs Vocišs
11
Halfors Krasts
12
Dzintra Putniņa
13
Leons Bojārs
14
Raimonds Seņko
15
Raimonds Dzintars
16
Dainis Arbidāns
17
Irina Tomsone
18
Rita Lazdāne
19
Ingrīda Sudmale
20
Sarmīte Andžāne
21
Ivars Lišmanis
22
Modris Ziemiņš
23
Anita Gulbe
24
Uldis Norietis
25
Kristīne Vēvere
26
Kārlis Brakovskis
27
Māra Līce
28
Aina Joppe
29
Edīte Sondoviča
30
Raitis Caune
31
Kaspars Ozoliņš
32
Vilors Eihmanis
33
Roberts Feldmanis
34
Andris Mednis
35
Signe Kagus
36
Biruta Loze
37
Egīls Roze
38
Ineta Kristovska
39
Edmunds Kačinskis
40
Austris Upelnieks
41
Līga Zaķe
42
Jurijs Zaharovs
43
Ēvalds Bukšs
44
Lolita Vorkale
45
Gunārs Goba
46
Bruno Bārs
47
Arvīds Kļavinskis
48
Diāna Balode
49
Irina Cvetkova
50
Voicehs Teivāns