2009.gada 6.jūnija Jelgavas pilsētas domes vēlēšanas
PAR DZIMTENI!
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(10) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Roberts Egle
2
Ivars Baltrums
3
Aigars Egle
4
Jūlija Moskaļova
5
Vilnis Freifelds
6
Jeļena Rožkova
7
Marina Veselova
8
Genrihs Kahanovičs
9
Raisa Ivanova
10
Kristīna Bajeva