2009.gada 6.jūnija Jelgavas pilsētas domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aigars Rublis
2
Andris Ķipurs
3
Natālija Ļubina
4
Jānis Lange
5
Zane Ķince
6
Edmunds Misevičs
7
Endijs Rozenbergs
8
Matīss Hermanis
9
Normunds Sebris
10
Ainars Bērziņš
11
Pēteris Jakovels
12
Aivars Ļuļēns
13
Andris Lapsa
14
Guntars Freimanis
15
Oskars Kozinda