2009.gada 6.jūnija Jelgavas pilsētas domes vēlēšanas
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Čevers
2
Ivars Jakovels
3
Egīls Grendziņš
4
Igors Kuļevs
5
Aleksandrs Radzevičs
6
Vilnis Bulduris
7
Artūrs Bāliņš
8
Zigrīda Tāse
9
Andis Šeršņovs
10
Gints Kalniņš
11
Inese Urlovska
12
Kaspars Vanags
13
Reinis Ziemeļnieks
14
Aldis Feldmanis