2009.gada 6.jūnija Jelgavas pilsētas domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Gunda Balode
2
Agnis Rozenbergs
3
Valdis Sutens
4
Valdis Ruskulis
5
Juris Ūbelis
6
Jevgēnijs Iļjinskis
7
Zigmunds Ziemelis
8
Sarmīte Čerņajeva
9
Jānis Cunskis
10
Aivars Stepanovs
11
Ilze Strēle
12
Ansis Teteris
13
Uldis Āriņš
14
Ilze Vanaga
15
Baiba Svare
16
Andris Lāčplēsis
17
Mareks Štolcermanis