2009.gada 6.jūnija Jelgavas pilsētas domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aivars Meija
2
Dana Poļenčuka
3
Uldis Osītis
4
Laimnesis Ģederts
5
Ēvalds Dreimanis
6
Uģis Gross
7
Gunita Draveniece
8
Andris Baltais
9
Jānis Felsbergs
10
Jolanta Treigute
11
Andris Lukss
12
Jānis Lauva
13
Gundars Riekstiņš