2009.gada 6.jūnija Jelgavas pilsētas domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Dainis Liepiņš
2
Tekla Žabova
3
Ivars Krastiņš
4
Jeļena Zaiceva
5
Saulvedis Šalājevs
6
Armands Krūze
7
Juris Puriņš
8
Māris Narvils
9
Ūna Buņķe
10
Inga Svarinska
11
Ilze Ozoliņa
12
Andris Tomašūns
13
Gundega Pavāre
14
Igors Sidorišins
15
Jānis Ābele
16
Juris Putins