2009.gada 6.jūnija Jelgavas pilsētas domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Irēna Škutāne
2
Alfrēds Holsts
3
Mudīte Priede
4
Jānis Meija
5
Jānis Laizāns
6
Inta Englande
7
Jānis Niparts
8
Rita Stūrāne
9
Inga Jansone
10
Māris Liscovs
11
Arnis Razminovičs
12
Anna Jesereviča
13
Gita Grase
14
Irina Timofejeva
15
Dzintra Zimaiša
16
Armands Pantelis
17
Ilze Putniece
18
Juris Akseņenko