2009.gada 6.jūnija Jēkabpils pilsētas domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aivars Kraps
2
Viktors Savins
3
Kaspars Skruzmans
4
Miervaldis Ziediņš
5
Juris Zālītis
6
Ilona Salmiņa
7
Indra Siliņa
8
Skaidra Putniņa
9
Velta Ozoliņa
10
Ilmārs Druviņš
11
Guntis Apsītis
12
Inese Bērziņa
13
Jānis Koļesinskis
14
Vladimirs Makarovs
15
Spodra Purviņa
16
Gatis Ūbelis