2009.gada 6.jūnija Jēkabpils pilsētas domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Leonīds Salcevičs
2
Vladimirs Ždanoks
3
Edgars Lamba
4
Andris Ungurs
5
Aleksandrs Deinis
6
Māris Dimants
7
Žanna Ivanova
8
Juris Bobrovs
9
Andris Blimhens
10
Aldis Kampāns
11
Diāna Šilko
12
Līga Midzene
13
Gunārs Cankalis