2009.gada 6.jūnija Jēkabpils pilsētas domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Viktors Vilkaušs
2
Ruslans Bajārietis
3
Anta Liģere
4
Judīte Grugule
5
Zigmunds Daščors
6
Ivars Ārmanis
7
Vairis Puiša
8
Modris Auzāns
9
Indra Skuja
10
Nikita Sekretovs
11
Mairis Eglītis
12
Dainis Mednis
13
Iveta Zeļenko
14
Kaspars Ozoliņš
15
Vilis Dābols