2009.gada 6.jūnija Jēkabpils pilsētas domes vēlēšanas
"DEMOKRĀTI.LV"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aleksandrs Abdirazakovs
2
Igors Zubs
3
Aigars Silaraups
4
Ģirts Plānis
5
Aigars Stupāns
6
Aleksandrs Birznieks
7
Zane Zīmele
8
Sandris Plānis
9
Marita Karaseva
10
Ainārs Ludboržs
11
Lauris Baumanis
12
Vitālijs Mezencevs
13
Nataļja Lavrinoviča