2009.gada 6.jūnija Jēkabpils pilsētas domes vēlēšanas
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Bērziņš
2
Juris Kozuliņš
3
Vilis Dardets
4
Biruta Bahmane
5
Renāte Lenša
6
Armands Dudeks
7
Zaiga Heniņa
8
Ainārs Labzovs
9
Smaida Ščerbicka
10
Anita Leja
11
Gunita Gorjačko
12
Anita Sproģe
13
Daina Lapiņa
14
Andris Dubrovskis