2009.gada 6.jūnija Jēkabpils pilsētas domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Broņislavs Ivanovskis
2
Anatolijs Grigorjevs
3
Aivars Ģirģens
4
Harijs Rotkājs
5
Inese Berķe
6
Jeļena Šapkina
7
Sergejs Eglītis
8
Valērijs Petrovs
9
Andris Rutko
10
Juris Krastiņš
11
Nadežda Kustova
12
Vadims Semoņenko
13
Ligita Sipko
14
Ļaļa Šuļceva
15
Vladimirs Reskājs
16
Zigmārs Zemzars