2009.gada 6.jūnija Jēkabpils pilsētas domes vēlēšanas
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Raščevskis
2
Inguna Breikša
3
Alberts Barkāns
4
Ārija Bokāne
5
Guntis Kalniņš
6
Oskars Elksnis
7
Juris Tužikovs
8
Dace Ščadro
9
Laima Sola
10
Aija Rancova
11
Uldis Mālnieks
12
Haralds Kurpnieks
13
Mārtiņš Krūmiņš
14
Aija Eglīte
15
Jurijs Abramenko