2009.gada 6.jūnija Jēkabpils pilsētas domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Dainis Dzērvītis
2
Modris Svilis
3
Ainars Vasilis
4
Normunds Teicāns
5
Aelita Bērziņa
6
Jonas Miškinis
7
Viktors Bebris
8
Gaida Avotiņa
9
Aivars Cimbulis
10
Mārīte Lazdiņa
11
Inese Griškūne
12
Mārtiņš Svilis
13
Baiba Griķe
14
Sarmis Kalniņš
15
Ārijs Balodis
16
Ainis Kāršenieks