2009.gada 6.jūnija Jēkabpils pilsētas domes vēlēšanas
"Jaunlatvija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Juris Petrovs
2
Dzintars Audriņš
3
Aelita Žikare
4
Pēteris Lazdāns
5
Jurijs Tatarkins
6
Sandris Paslausks
7
Aleksandrs Gromovs
8
Marika Ustiņenkova
9
Antans Klevinsks
10
Andris Znotiņš
11
Raitis Ziediņš
12
Ingars Miglāns
13
Sergejs Aleksejevs
14
Jānis Šantars
15
Arvīds Veliks