2009.gada 6.jūnija Liepājas pilsētas domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ivars Ķervis
2
Arnis Jekste
3
Kristīne Grulle-Drulle
4
Uldis Pirktiņš
5
Anita Baranovska
6
Inga Spirģe-Laukmane
7
Iveta Ļesina
8
Edgars Saldenieks
9
Emīlija Ziemele
10
Inese Eistere
11
Māris Stankevičs
12
Valda Šneidere
13
Erika Kursa
14
Ināra Putika
15
Imants Radavs
16
Gunārs Gūža
17
Gunārs Stankevičs