2009.gada 6.jūnija Liepājas pilsētas domes vēlēšanas
Osipova partija
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Elita Kosaka
2
Aleksandrs Šemjakins
3
Deniss Privalovs
4
Tatjana Ņikitenko
5
Aleksejs Ļapunovs
6
Marija Bambuļaka
7
Carl Joakim Biorsmark
8
Andrejs Glazuns
9
Sandra Anohina
10
Konstantīns Vasiļjevs
11
Svetlana Ivaņenko
12
Vera Feldmane
13
Kristīna Lapatina
14
Ilze Durņeva
15
Aleksandrs Balagušs