2009.gada 6.jūnija Liepājas pilsētas domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Edgars Krūmiņš
2
Liene Galdika
3
Andris Laipnieks
4
Linda Elsberģe
5
Ivars Krastiņš
6
Guntis Šalts
7
Artis Rimma
8
Gunārs Zatleris
9
Jānis Džeriņš
10
Aleksejs Balinskis
11
Dans Perševics
12
Māris Mežeckis
13
Normunds Pričins
14
Jānis Egliens
15
Līga Zatlere
16
Guntis Čukurs
17
Inta Gudele
18
Steen Lorenz