2009.gada 6.jūnija Liepājas pilsētas domes vēlēšanas
"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andrējs Boboško
2
Valentīna Doroščuka
3
Oksana Tauriņa
4
Ramuns Mineikis
5
Jānis Kazāks
6
Marina Geiko
7
Aleksandrs Zazuļins
8
Oļegs Posadskovs
9
Nataļja Ņepočatova
10
Andris Tauriņš
11
Tamila Visocka
12
Anatolijs Ribins
13
Jeļena Kasperoviča
14
Viktorija Golovčenko
15
Aleksejs Ivanovs