2009.gada 6.jūnija Liepājas pilsētas domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība", "Kristīgi demokrātiskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andris Grīnis
2
Ilva Lutere
3
Armands Pauris
4
Ēriks Vilsons
5
Ivo Roderts
6
Aina Burija
7
Ervīns Ruņģis
8
Dzintars Kļava
9
Andris Eniņš
10
Gints Samedovs
11
Johans Šmits
12
Inese Feldmane
13
Ēriks Vilovskis
14
Silvija Bergmane
15
Ieva Ignatova