2009.gada 6.jūnija Liepājas pilsētas domes vēlēšanas
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija", Apvienība "LIEPĀJAS ATTĪSTĪBAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Āris Ozoliņš
2
Ināra Freidenfelde
3
Jānis Grava
4
Aivars Sveilis
5
Andris Kramēns
6
Egons Kļava
7
Gatis Graudužis
8
Rita Rozentāle
9
Oļegs Semjonovs
10
Jānis Blūms
11
Vaironds Bitenieks
12
Edmunds Krastiņš
13
Guntis Brūders
14
Anita Reinholce
15
Guntis Gūtmanis
16
Kristīna Jablonska
17
Jānis Sausiņš