2009.gada 6.jūnija Liepājas pilsētas domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Vilnītis
2
Laila Atiķe
3
Tālivaldis Vēsmiņš
4
Juris Burņevskis
5
Silvis Fridrihsons
6
Ervīns Kairēns
7
Atis Deksnis
8
Aivars Ķirsis
9
Dzintra Mirdza Reisa
10
Lāsma Vaiče
11
Andris Vēliņš
12
Mārtiņš Ralfs Dāle
13
Ilmārs Ozoliņš-Ozols
14
Jānis Ceika
15
Inita Bišofa
16
Katrīna Knese-Šmite
17
Andrija Cīrule
18
Gunvaldis Vēsmiņš