2009.gada 6.jūnija Liepājas pilsētas domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Silva Golde
2
Voldemārs Kārkliņš
3
Mareks Mediņš
4
Inga Auziņa
5
Dzintra Litavniece
6
Zigurds Kirhners
7
Jevgēnija Mickēviča
8
Maija Korņējeva
9
Ingus Maršals
10
Guntis Ratnieks
11
Renate Gabaliņa
12
Sarmīte Strazdiņa
13
Elgars Roga
14
Vilnis Silarājs
15
Uldis Jusupovs
16
Sandra Šēniņa